EN

User:
Потребител:
  Password:
Парола:
  Registration
Регистрация
ФОТОКОНКУРС

ГАЛЕРИЯ 2023

ДОПУСНАТИ НА ПЪРВИ ТУР 2023

ЖУРИ 2023

НАГРАДИ 2023

СНИМКИ НАГРАЖДАВАНЕ 2023

МИНАЛИ КОНКУРСИ

  НАЧАЛО > ФОТОКОНКУРС

Регламент на Фото изложба-конкурс “Кукерландия 2023”
19то поредно годишно издание


Организатори:

Община "Ямбол", Община "Тунджа", Безистена,
Художествена галерия „Жорж Папазов” – Ямбол

До участие се допускат фотографии на български и чужди автори. Могат да бъдат черно-бели и цветни снимки, без ограничение на използваните технологии. Фотографиите илюстрират традиционните кукерски игри в България. Един автор може да участва с максимум 5 творби. Фотографиите трябва да са издържани от художествено-фотографски и етнографски аспект и да се придържат към кукерската традиция.

Участниците трябва да качат своите снимки ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ на сайта www.kukerlandia.com. Конкурсът е анонимен и всякакви обозначения по снимката се считат за нарушение на принципа. Размерът на снимките, които се предоставят, не трябва да надвишава 600х600 пиксела. Файловете са с големина до 350 КВ, във формат JPEG.

След подбор и селекция на фотосите, извършено от авторитетно жури, в салона на изложбата-конкурс ще бъдат допуснати до 45 снимки. Авторите, чийто творби са номинирани, ще бъдат информирани на посочения от тях e-mail за контакт. Следва авторите, да изпратят оригиналните файлове на одобрените снимки на електронен адрес [email protected] във възможно най-кратък срок от получаването на уведомителното писмо. Неполучаването на оригиналния файл на снимката, както и на попълнената и собственоръчно подписана декларация (Declaration2023.doc) води до дисквалификация на снимката. Одобрените фотографии ще се приемат само в електронен вид, като JPG или TIF файлове с достатъчно добро качество за печат с размер  40х60 см.
Препоръчваме файловете да са с размер не по-малък от 4000 pix по дългата страна, в RGB, с прикачен цветен профил.
Снимките ще бъдат отпечатани от организаторите на EPSON SureColor SC-P9000, с размер максимално близък до 60х40 см. в ArtPrintShop.eu

Окончателното журиране за наградите ще се извърши сред всички отпечатани снимки, участвуващи в изложбата в галерия “Жорж Папазов” в гр. Ямбол.
Снимките ще бъдат оценени от авторитетно жури. Оценяването ще се извърши чрез точкова система от 1 до 10 за всяка творба, независимо, от всеки член на журито. Резултатите се сумират, като тези снимки с най-висок аритметичен сбор от съответните оценки на членовете на журито печелят съответния приз. При равен брой точки, оценката на Председателя на журито има приоритет.
С цел максимална обективност при журирането снимките качени за предварителна селекция и снимките отпечатани за изложбата ще бъдат анонимни до произнасяне решението на журито. Имената на авторите ще са достъпни само за администратора на сайта и един член на организационния екип.
Откриването на Фото изложба-конкурс “Кукерландия 2023" и връчването на наградите ще се състои на 25.02.2023 г. от 13.00 часа в Безистена.
 
Организаторите си запазват правото:
- Да не допускат до участие в изложбата снимки които не притежават нужните технически качества.
- Липсата на собственоръчно подписана Декларация, ще възпрепятствува участието в “КУКЕРЛАНДИЯ”.
- Няма да бъдат оценявани снимки, които не отговарят на регламента на конкурса.
- Няма да бъдат допуснати до конкурса и снимки, участвували в салон на предишни издания на “Кукерландия”.
- Няма да бъдат допускани и близки и подобни, обърнати, променени цветови настройки и друг вид въведена визуална заблуда, включително и снимки влизали в салон през предходни години. В този случай,  авторът ще бъде дисквалифициран.
- Не се допускат до участие в конкурса фотографии на участници от журито и свързани с тях лица.
- Да промени датата и мястото на откриване и връчване на наградата в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната.


Награден фонд, осигурен от организаторите:

- Първа награда: 900 лв.
- Втора награда: 700 лв.
- Трета награда: 500 лв.
- Специална награда, за снимка от “Маскараден фестивал - Ямбол”: 500 лв.
- Дипломи за участие и призови награди.


Награден фонд, осигурен от партньори и спомоществователи:
- Златен медал от Фотографска Академия "Янка Кюркчиева"
- Сребърен медал от Фотографска Академия "Янка Кюркчиева"
- Бронзов медал от Фотографска Академия "Янка Кюркчиева"
- Почетна лента от Фотографска Академия "Янка Кюркчиева"
- Ваучер на стойност 500 лв. от "Фотографски системи" ЕООД за закупуване на SIGMA обективи.
- Специална награда, на artprintshop.eu : Ваучер на стойност 250 лева, за услуги и стоки предлагани на сайта.


Забележка:
Организаторите си запазват правото да учредят и други награди в зависимост от обстоятелствата и отправят покана към организации и фирми, както за спонсорство, така и за увеличаване на наградния фонд чрез предметни и парични награди, както и правото за извършване на допълнителни промени, наложени от обстоятелствата.

Допълнителни условия:
След закриване на изложбата всички участвали в нея фотографии, (копия направени от организаторите) стават собственост на специален фонд, съхраняващ се в галерия “Жорж Папазов” – Ямбол.
Авторите на творбите, участвали в изложбата, дават съгласието си и приемат да отстъпят права на произведенията си единствено и само за:
- Организиране и медийно отразяване на фото изложба - конкурс “Кукерландия”;
- Участие в ретроспективни изложби, публикации, албуми, каталози и други носители на Кукерландия;
- Реклама на туризма, местните обичаи и култура в региона;
- Архивирането им във фонда на конкурса;
Организаторите се задължават да не ползват фотографиите под никаква друга форма и причина!

Получаване на наградите:
Парични награди се получат по банков път на посочена банкова сметка от автора.
Неполучени предметни награди и Дипломи за участие ще бъдат изпращани чрез куриер за сметка на получателя.

Календар:
Oт 00.00 часа на 14.01.2023 г. до 24.00 часа на 10.02.2023 г. – Регистрация и качване на снимките за предварителна селекция в сайта www.kukerlandia.com
От 10.02.2023 г. до 12.02.2023 г. – Приключване със селекцията и информиране на одобрените автори.
От 13.02.2023 г. до 15.02.2023 г. – Получаване на декларациите и файловете за отпечатване на [email protected].
24.02.2023 г. – Журиране, определяне на наградените творби.
25.02.2023 г. 13.00 часа – Откриване на изложбата, връчване на наградите.

Контакти:
[email protected]
[email protected]

Константин Зайков - 0897 919 333
Стоян Стоянов - 0878 93 21 31

Декларацията се попълва се само от допуснатите до втори кръг на конкурса.

Declaration2023.doc

 
Copyright 2009 © Кукерландия. All rights reserved.