EN

User:
Потребител:
  Password:
Парола:
  Registration
Регистрация
КУКЕРЛАНДИЯ

Новини

Отличени Кукерландия

Програма

Регламент

  НАЧАЛО > КУКЕРЛАНДИЯ > Отличени Кукерландия

Днес, 1 март 2020 година, в град Ямбол, жури в състав:

Председател:

проф. д-р Николай Ников, преподавател в Европейския университет в Малта;

и членове:

Академик Крум Георгиев, председател на Обществото за фолклор;

д-р Иглика Мишкова, етнолог - Етнографски институт с музей при Българска академия на науките;

Проф. д-р Антон Андонов – ръководител на катедра „Хореография“ в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство гр.Пловдив,

Петър Димитров, директор на фолклорен ансамбъл „Тунджа” – Ямбол,

Добринка Костова, главен уредник в етнографско-археологически музей - Елхово

обсъди обстойно и оцени представянето на групите, участвали в състезателните дефилета на XXI издание на Международния маскараден фестивал „Кукерландия” - 2020 в рамките на двата фестивални дни – 29февруари (събота) и 1 март (неделя) 2020 година.

Журито коментира и направи предложение за следните промени в регламента на състезателното дефиле :

Стр. 1

Представяне на групите:Текстът: „ (слово, танц и музика)” да стане: „ (обредно действие, слово, танц и музика)”;

Стр. 2

Да се добави текст: „На първа сцена в състезателното дефиле в групите не участват деца и жени – маскирани”.

Журито единодушно определи следните награди:

НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ– 1000 ЛЕВА И ДИПЛОМ:

Кукерска група при НЧ”Йордан Андонов-1927”-с.Веселиново,

Община Тунджа, област Ямбол

НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА - 1000 ЛЕВА И ДИПЛОМ

Група за автентичен фолклор „Джамал” при НЧ”Просвета-1928”- с.Кошов,община Иваново, област Русе

Награди за цялостно представяне на маскарадните групи

ПЪРВА НАГРАДА – 500 ЛЕВА И ДИПЛОМ

Кукерска група с.Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив

Младежка кукерска група при НЧ ”Светлина-1926”, с.Бояново, община Елхово, област Ямбол

Маскарадна група ”Черните кукери” при НЧ „Съзнание-1927”, с.Веселиново, община Смядово, област Шумен

Кукерска група при НЧ ”Васил Левски-1950” , с.Хаджидимитрово,

община Тунджа,област Ямбол

Кукерска група при НЧ ”Просвета-1920”, с.Маломир, община Тунджа, област Ямбол

ВТОРА НАГРАДА –400 ЛЕВА И ДИПЛОМ

Маскарадна група при НЧ „Зора 1930”, с. Челник, община Тунджа, област Ямбол

Кукерска група при НЧ ”Просвета -1928г.” , с. Чарган, община Тунджа, област Ямбол

Кукерска група при НЧ “Добри Керанов-1961“, с. Стара река, община Тунджа , област Ямбол

Кукерска група при с. Могила, община Тунджа, област Ямбол

Кукерска група при НЧ " Искра-1927" с. Вресово, община Руен, област Бургас

Кукерска група при НЧ „Просвета - 1892” гр. Стралджа, общ. Стралджа, област Ямбол

ТРЕТА НАГРАДА – 300 ЛЕВА И ДИПЛОМ

Кукерска група гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол;

Кукерска група при НЧ „Просвета - 1948“, с. Козарево, община Тунджа, област Ямбол;

Кукерска група при НЧ „Светлина-1929” , с. Калчево, община Тунджа, област Ямбол;

Сурвакарска група при НЧ "Просвета-1909 г.", гр. Батановци, община Перник, област Перник;

Кукерска група при НЧ ,, Възраждане 1926’’, с. Зимница, община Стралджа,

Сдружение „Тунджа“ при НЧ „Кирил и Методий-1896”, с. Александрово, община Павел баня, област Стара Загора

НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕСТНАТА ТРАДИЦИЯ - 200 ЛВ. И ДИПЛОМ

Младежка кукерска група при НЧ „Прогрес – 1936”, с. Дражево, община „ Тунджа”, област Ямбол

Кукерска група при НЧ “Просвета-1928”, с. Воденичане, община Стралджа, област Ямбол

Сурвакарска група „Китка“ при НЧ „Отец Паисий“, с. Витановци, община Перник, област Перник

Кукерска група при НЧ "Пробуда-1934", с. Чарда, община Стралджа, област Ямбол

Кукерска група при НЧ „Проф. Асен Златаров 1927”, с. Каменец, община Стралджа, област Ямбол

Кукерска група при НЧ „Даскал Димитър Димов -1908 г.”, с. Желю войвода, община Сливен, област Сливен

Кукерска група при НЧ “ Пробуда“, с. Камен, община Сливен, област Сливен

Кукерска сборна група, с. Иречеково, община Стралджа, област Ямбол

НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕСТНАТА ТРАДИЦИЯ –150 ЛЕВА И ДИПЛОМ

ПОЛУЧАВАТ ВСИЧКИ 44 –ри МАСКАРАДНИ ГРУПИ, УЧАСТВАЛИ В ПРОГРАМАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „КУКЕРЛАНДИЯ”-2020, ПРОВЕДЕН НА 29 ФЕВРУАРИ (СЪБОТА) И 1 МАРТ (НЕДЕЛЯ) 2020 ГОДИНА В ГРАД ЯМБОЛ.

НАГРАДА ЗА МАСКА, КОСТЮМ, ПЕРСОНАЖ, БЛАГОСЛОВИЯ – 100 ЛЕВА И ДИПЛОМ

„Волове” - Младежка кукерска група при НЧ ”Прогрес – 1936”, с. Дражево, община Тунджа, област Ямбол;

„Джамало” - Кукерска група при НЧ „Отец Паисий1926”, с. Завой, община Тунджа, област Ямбол;

„Мечка” - Сурвакарска група „Китка“ при НЧ „Отец Паисий“, с. Витановци, община Перник, област Перник;

„Булка” - Кукерска група при НЧ „Напредък -1930”, с. Кабиле, община Тунджа, област Ямбол;

„Доктор” - Кукерска група при НЧ "Пробуда-1934", с. Чарда, община Стралджа, област Ямбол;

„Поп” - Кукерска група при НЧ “Йордан Андонов 1927“, с .Веселиново , община „Тунджа”, област Ямбол;

„Магаре” - Кукерска група при с. Могила, община Тунджа, област Ямбол;

„Булка” - Кукерска група при НЧ ,, Възраждане 1926’’, с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол

„Магаре” - Кукерска група при НЧ „ Васил Левски 1931 г.”, с. Победа, община Тунджа , област

„Булка” - Кукерски състав при НЧ „Пробуда“, с. Пъдарево, община Котел, област Сливен, Ямбол

„Благословия” - Кукерска група при НЧ ”Къньо Мераков”-1928, с. Блатец, община Сливен, област Сливен

ЖУРИ В СЪСТАВ:

Председател: Проф. д-р Николай Ников

Членове:

Академик Крум Георгиев ______________________

Проф. д-р Антон Андонов ____________________

Д-р Иглика Мишкова ______________________

Петър Димитров ______________________

Добринка Костова _____________________

 
Copyright 2009 © Кукерландия. All rights reserved.