EN

User:
Потребител:
  Password:
Парола:
  Registration
Регистрация
ЯМБОЛСКО - ЗЕМЯ НА КУКЕРИТЕ

Елхово

Стралджа

Тунджа

Ямбол

  НАЧАЛО > ЯМБОЛСКО - ЗЕМЯ НА КУКЕРИТЕ > Тунджа

          Кукерският маскарад, свързан със земеделския бит на народа ни, пропит с магии за плодородие и здраве, е познат от древни времена Тунджалъка. Днес той е загубил предишното си значение, но се е запазил като традиция, като оригинален народен спектакъл.
         В Ямболско кукерските игри се отличават с особена старинност и многообразие. Относително голяма устойчивост се наблюдава при традиционната структура на обичая, която се запазва почти непроменена. В последните години се забелязва известна тенденция към декоративно обогатяване на костюмите, включване на нови и много често не характерни за традицията елементи, особено при обредните маски.
         В РИМ-Ямбол се съхраняват редица описания на кукерските обичаи от различни ямболски села, разкриващи многообразието на маските, обредния персонаж и обредни действия, такива, каквито са били в първите десетилетия на XX век.
 
Copyright 2009 © Кукерландия. All rights reserved.