EN

User:
Потребител:
  Password:
Парола:
  Registration
Регистрация
КУКЕРЛАНДИЯ 2019

Новини

Отличени Кукерландия 2019

Програма

Регламент

  НАЧАЛО > КУКЕРЛАНДИЯ 2019 > Регламент

XX Международен маскараден фестивал

КУКЕРЛАНДИЯ - ЯМБОЛ 2019

28 февруари – 3 март 2019 г.

ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ


РЕГЛАМЕНТ


ОРГАНИЗАТОР: ОБЩИНА ЯМБОЛ

ЦЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ

Основната цел на Международния маскараден фестивал „Кукерландия” – Ямбол, 2019 е да представи пред съвременните поколения богатите български и световни традиции, свързани с маскарадните игри, да допринесе за съхраняването и обогатяването на духовното богатство на българите, да популяризира в страната и чужбина българското фолклорно наследство.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Международният маскараден фестивал „Кукерландия” е ежегоден, с конкурсен характер. През 2019 година се провежда неговото 20-то юбилейно издание.

Във фестивала участват маскарадни групи от цялата страна и специално поканени маскарадни групи от чужбина.

Групите представят специфичната за техния регион (населено място) традиция на маскарадните игри. Изпълнението включва характерните за местната обредна култура специфики:

   - Словесен, музикален и пластичен диалект;
   - Типични персонажи;
   - Традиционни маски и облекло

Място на провеждане - Градски парк - Ямбол и централна градска част.

Конкурсната програма на Международния маскараден фестивал „Кукерландия” – Ямбол `2019 ще се проведе в два дни – 2 март (събота) и 3 март (неделя).

Финансирането на фестивала се осигурява от Община Ямбол и от спонсорите на „Кукерландия“.

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и излъчват програмите на участниците във фестивала (цялостно или фрагменти от тях) с цел реклама и архив на фестивала.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА

 • НАСТАНЯВАНЕ, ХРАНЕНЕ, ТРАНСПОРТ
 • Организаторите осигуряват по една нощувка за българските участници от населените места, отдалечени на разстояние над 250 км спрямо Ямбол - при 2условие: групата да не надвишава 50 души (нощувките над посочения брой са за сметка на участниците).

  Настаняването се извършва от организаторите, като се използва легловата база на хотели, общежития и хижи в Ямбол, региона и в близки до Ямбол населени места. Разпределението на групите се извършва по преценка на организаторите при най-ефективно използване на наличната база.

  В случай на нанесени щети в местата за настаняване от участници във фестивала, разходите по възстановяване на щетите са за сметка на съответната маскарадна група. Организаторите си запазват правото да отнемат присъдени награди, както и да не допускат до следващи издания на фестивала групи, които са нарушавали обществения ред при участието си в „Кукерландия“.

  За чуждестранните групи се осигуряват по две нощувки и храна по време на престоя, при условие групата, заедно със съпровождащите я лица, да не надвишава 25 души.

  Разходите за транспорта на групите от страната и чужбина са за сметка на участниците.

  Маскарадните групи (български и чуждестранни) не заплащат такси за участие.

 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРУПИТЕ
 • В състезателното дефиле всяка група изпълнява програмата си (слово, танц и музика) в рамките до 10 минути на Първа сцена, където се извършва журирането;

  Маскарадните групи задължително се представят и на Втора сцена (до 15 минути), извън конкурсната програма;

  При явяването на по-голям брой маскарадни групи, организаторите си запазват правото да намалят времето за представяне, за да се осигури изява на всички записали се групи в рамките на двата състезателни дни на фестивала.

  Групите от чужбина се представят в състезателното дефиле на 2 март (събота), но не участват в конкурсната програма.

  Денят за представяне в състезателното дефиле (2 март или 3 март) и редът (часът) за явяване се определят от организаторите.

  Часът за явяване на групите е ориентировъчен. Групите трябва да са готови за участие минимум 30 минути по-рано.

  Програмата на фестивала и редът за явяване на групите се публикуват на сайтовете на организатора 3 дни преди началото на фестивала.

 • ЖУРИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНОТО ДЕФИЛЕ
 • Журито на Маскарадния фестивал „Кукерландия” - Ямбол 2019 се състои от 7 (седем) членове, професионалисти в областта на етнографията, етнологията и фолклорното изкуство.

  Журито оценява представянето на маскарадните групи и определя наградите веднага след приключването на конкурсната програма на втория състезателен ден на фестивала (3 март).

  Групите се оценяват по следните критерии:

   - Автентичност на представяния обичай;

   - Автентично облекло на участниците в групата, в т. ч. маски, атрибути, или тяхната вярна реконструкция;

   - Артистичност на изпълнението.

  Резултатите от класирането на групите се обявяват официално на 4 март 2019 година, понеделник, на интернет сайтовете: www.yambol.bg, www.kukerlandia.com, www.tourism-yambol.com

 • НАГРАДИ
 • Маскарадният фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2019 е с конкурсен характер и за участниците са предвидени награди.

  Общият награден фонд за фестивала е 15 000 лева.

  Видове награди, които се присъждат за лауреатите:

  • Награда на кмета на Община Ямбол – 800 лева и грамота;
  • Награди за цялостно представяне на маскарадните групи; награди за поддържане на местната традиция; награди за автентична маска, костюм и персонаж и др.

  Всяка група получава: поощрителна парична награда за поддържане на маскарадната традиция в определен от журито размер; юбилеен плакет и диплом за участие.

  Грамотите на наградените групи се изпращат по пощата или по куриер на посочените в заявките адреси.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • ЧИСЛЕНОСТ НА ГРУПИТЕ
 • Групи от страната – допустим максимален брой: 50 души.

  Групи от чужбина – допустим максимален брой: 25 души

 • ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Всички групи, желаещи да участват в Маскарадния фестивал „Кукерландия” – Ямбол, 2019 подават заявки за участие по един от трите посочени начина:

 1.     онлайн чрез www.tourism-yambol.com;
 2. по e-mail:[email protected];
 3. на пощенски адрес: 8600, гр. Ямбол, пл. „Освобождение“1, Безистен.

Заявки за участие могат да бъдат изтеглени от туристическия портал на община Ямбол www.tourism-yambol.com или от официалния сайт на Община Ямбол www.yambol.bg

Към заявката за участие групите прилагат кратко представяне на обичая и информация за създаването и дейността на групата (до 500 думи). Няма да се обработват заявки, които не са придружени от актуален телефонен номер, валиден адрес на електронна поща, както и информация за групата и описание на обичая, който пресъздават.

Крайният срок за подаване на заявките за участие е 25 януари 2019 година /петък/. След тази дата, но не по-късно от 1 февруари /петък/, заявки се приемат само по изключение, като в този случай не се гарантира настаняване на групите за сметка на организаторите.

За допълнителна информация:

Общинско предприятие „Туризъм и култура“ - Ямбол – телефони: 046/610066, 0895599627, 0895510313; e-mail: [email protected]


 
Copyright 2009 © Кукерландия. All rights reserved.