EN

User:
Потребител:
  Password:
Парола:
  Registration
Регистрация
КУКЕРЛАНДИЯ

Новини

Отличени Кукерландия

Програма

Регламент

  НАЧАЛО > КУКЕРЛАНДИЯ > Регламент

XXI Международен маскараден фестивал

"КУКЕРЛАНДИЯ" - ЯМБОЛ, 2020

27 февруари – 1 март 2020 г.


РЕГЛАМЕНТ

ОРГАНИЗАТОРИ: ОБЩИНА ЯМБОЛ, ОБЩИНА ТУНДЖА 

               ЦЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ

         Основната цел на Международния маскараден фестивал „Кукерландия” – Ямбол, 2020 е да представи пред съвременните поколения богатите български и световни традиции, свързани с маскарадните игри, да допринесе за съхраняването и обогатяването на духовното богатство на българите, да популяризира в страната и чужбина българското фолклорно наследство.

               ОБЩИ УСЛОВИЯ
               Международният маскараден фестивал „Кукерландия” е ежегоден, с конкурсен характер.
               Във фестивала участват маскарадни групи от цялата страна и специално поканени маскарадни групи от чужбина.
             Групите представят специфичната за техния регион (населено място) традиция на маскарадните игри. Изпълнението включва характерните за местната обредна култура специфики:
            - Словесен, музикален и пластичен диалект;
            - Типични персонажи;
            - Традиционни маски и облекло.

               Място на провеждане – град Ямбол и селата на община Тунджа.
               Конкурсната програма
на Международния маскараден фестивал
„Кукерландия” – Ямбол, 2020 ще се проведе в два дни – 29 февруари (събота) и 1 март (неделя).
               Финансирането на фестивала се осигурява от Община Ямбол, Община Тунджа и от спонсорите на „Кукерландия“.
               Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и излъчват програмите на участниците във фестивала (цялостно или фрагменти от тях) с цел реклама и архив на фестивала.

               ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА
            • НАСТАНЯВАНЕ, ХРАНЕНЕ, ТРАНСПОРТ
              Маскарадните групи (български и чуждестранни) не заплащат такса за участие. Разходите на групите от страната за транспорт, нощувка и храна са за
 сметка на участниците.
За чуждестранните групи се осигуряват до две нощувки и храна по време на престоя, при условие, че групата, заедно със съпровождащите я лица, не надвишава 25 души. Организаторите не заплащат транспорта на чуждестранните групи.

            • ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРУПИТЕ
             В състезателното дефиле всяка група изпълнява програмата си (слово, танц и музика) в рамките до 10 минути на Първа сцена, където се извършва журирането;
Маскарадните групи задължително се представят и на Втора сцена (до 15 минути), извън конкурсната програма;
           Организаторите си запазват правото да намалят времето за представяне, за да се осигури изява на всички заявили участие групи в рамките на двата състезателни дни на фестивала.
Маскарадните групи от чужбина се представят в състезателното дефиле на 29 февруари (събота), но не участват в конкурсната програма.
       Денят за представяне в състезателното дефиле (29 февруари или 1 март) и редът (часът) за явяване се определят от организаторите.
             Часът за явяване на групите е ориентировъчен. Групите трябва да са готови за участие минимум 30 минути по-рано.
Програмата на фестивала и редът за явяване на групите се публикуват на сайтовете на организаторите 3 дни преди началото на фестивала.

            • ЖУРИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНОТО ДЕФИЛЕ
              Журито на Маскарадния фестивал „Кукерландия” - Ямбол 2020 се състои от 7 (седем) членове, професионалисти в областта на етнографията, етнологията и фолклорното изкуство.
         Журито оценява представянето на маскарадните групи и определя наградите веднага след приключването на конкурсната програма - във втория състезателен ден на фестивала (1 март).
               Групите се оценяват по следните критерии:
- Автентичност на представяния обичай;
- Автентично облекло на участниците в групата, в т. ч. маски, атрибути, или тяхната вярна реконструкция;
- Артистичност на изпълнението.
Резултатите от класирането на групите се обявяват официално на 2 март 2020 година, понеделник, на интернет сайтовете: www.yambol.bg, www.kukerlandia.com, www.tourism-yambol.com и www.tundzha.net.

            • НАГРАДИ
               Маскарадният фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2020 е с конкурсен характер и за участниците са предвидени награди.
               Общият награден фонд за фестивала е 18 000 лева.

               Журито присъжда следните награди:
            • Награди на кмета на община Ямбол и на кмета на община Тунджа;
            • Награди за цялостно представяне на маскарадните групи;
            • Награди за поддържане на местната традиция;
            • Награди за автентична маска, костюм и персонаж и др.
               Всяка група получава диплом за участие и поощрителна парична награда за поддържане на маскарадната традиция, в определен от журито размер.
               Грамотите на наградените групи се изпращат по пощата или по куриер, на посочените в заявките адреси.
               Организаторите си запазват правото да отнемат присъдени награди, както и да не допускат до следващи издания на фестивала групи, които са нарушавали обществения ред при участието си в „Кукерландия“.

                УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

             • ЧИСЛЕНОСТ НА ГРУПИТЕ
                Групи от страната – допустим максимален брой: 50 души. 

                Групи от чужбина – допустим максимален брой: 25 души

             • ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
               Всички групи, желаещи да участват в Маскарадния фестивал „Кукерландия” – Ямбол, 2020 подават заявки за участие по един от трите посочени начина:
             1. онлайн, чрез www.tourism-yambol.com;

             2. по e-mail: [email protected];

             3. на пощенски адрес: 8600, гр. Ямбол, пл. „Освобождение“1, Безистен.

         Заявки за участие могат да бъдат изтеглени от туристическия портал на община Ямбол www.tourism-yambol.com или от официалните сайтове на Община Ямбол www.yambol.bg и община Тунджа www.tundzha.net.
               Към заявката за участие групите прилагат кратко представяне на обичая и информация за създаването и дейността на групата (до 500 думи). Няма да се обработват заявки, които не са придружени от актуален телефонен номер, валиден адрес на електронна поща, както и информация за групата и описание на обичая, който пресъздават.
               Крайният срок за подаване на заявките за участие е 31 януари 2020 година /петък/.
               За допълнителна информация:
               Общинско предприятие „Туризъм и култура“ - Ямбол – телефони: 046/610066, 0895599627; e-mail: [email protected].
               Община Тунджа - 046/ 684316, 0884470442.

              Част от Международния маскараден фестивал „Кукерландия” е Националният кукерски празник „Кукериада - Тунджа, долината на кукерите“, който се провежда в населените места на община „Тунджа“ със съхранена кукерска традиция. В него участват селектирани групи от подалите заявки за ММФ „Кукерландия“. Националният кукерски празник няма състезателен характер, участващите групи получават парични награди и грамоти за съхраняване на традицията.
            Националният кукерски празник „Кукериада - Тунджа, долината на кукерите“ се провежда в два дни: 29 февруари - 01 март 2020 г.
          - 29 февруари 2020 г. - Възстановка на автентичната кукерска традиция в селата на община „Тунджа“ с участието на местни и гостуващи кукерски групи;
            - 01 март 2020 г.- „Деца играят на кукери“ – Предаване на кукерската традиция между поколенията;
            - 01 март 2020 г.- Джамал – празник на обичая „Камила“- възстановка на обичая с участието на местни и гостуващи групи.

              За допълнителна информация:
              Община Тунджа, отдел „Култура и други хуманитарни дейности“ 046/ 684316, 046/ 684323, 0884470442, 0882467009


 
Copyright 2009 © Кукерландия. All rights reserved.