EN

User:
Потребител:
  Password:
Парола:
  Registration
Регистрация
КУКЕРЛАНДИЯ 2015

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Награди

  НАЧАЛО > КУКЕРЛАНДИЯ 2015

ХVІ МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „КУКЕРЛАНДИЯ”
ЯМБОЛ  - 2015


РЕГЛАМЕНТ


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА

1. Маскарадният фестивал „Кукерландия” – Ямбол - 2015 е Национален фестивал на маскираните игри с международно участие. Фестивалът е с конкурсен характер и се организира от Община Ямбол и Община „Тунджа”.

2. Конкурсната програма на Маскарадния фестивал „Кукерландия” – Ямбол -2015 се провежда в два дни - 7 март (събота) и 8 март (неделя) 2015 година.

3. В Маскарадния фестивал могат да участват маскарадни групи от цялата страна (кукери, джамали, бабугери, старци, бразаи и други) и специално поканени маскарадни групи от чужбина.

4. Маскарадните групи от страната ще бъдат оценявани в различни категории:
• Кукерски групи;
• Сурвакарски групи;
• Смесени групи и други маскарадни групи.

5. Групите представят специфичната за техния регион (населено място) традиция на маскираните игри. Изпълнението включва характерните за местната обредна култура специфики:
• Словесен, музикален и пластичен диалект;
• Типични персонажи;
• Традиционни маски и облекло.

6. Времетраене на конкурсната програма на групите:
• В състезателното дефиле всяка група изпълнява програмата си (слово, танц и музика) в рамките до 10 минути;
• Маскарадните групи представят свободно своята програма на втората сцена в рамките до 15 минути (извън конкурсната програма);
• При явяването на по-голям от очаквания брой групи, организаторите си запазват правото да намалят времетраенето за участието на всички групи.

7. Групите от чужбина се представят в състезателното дефиле на 7 март, но не участват в конкурсната програма.

8. Численост на групите:
• Групи от страната  – допустим максимален брой: 50 души.
• Групи от чужбина – допустим максимален брой: 30 души.

9. Критерии за оценка:
• Традиционност на представяния обичай;
• Автентично облекло на участниците в групата, в т. ч. маски, атрибути, или тяхната вярна реконструкция;
• Артистичност на изпълнението;
• Степен на осъвременяване и импровизации, и близостта им до местната традиция.

10. Всички групи, желаещи да участват в Маскарадния фестивал - Ямбол  - 2015  попълват заявки за участие - по образец.

11. Към заявката за участие групите прилагат кратка анотация на обичая и информация за създаването и дейността на групата.

12. Крайният срок за подаване на заявките е 13 февруари 2015 година.

13. Заявки за участие могат да се изтеглят от сайтовете на Община Ямбол и община „Тунджа” или да се получат на място от организаторите.

14. Попълнените заявки могат да се изпратят в електронен вариант на имейлите на организаторите, по факс или на хартиен носител на посочените адреси:

• Община Ямбол
 Адрес: 8600 Ямбол, ул. „Георги Раковски” № 7, стая 404
 За Маскарадния фестивал „Кукерландия” – Ямбол  - 2015 
 Факс: 046/662247
 E-mail: tana_bogdanova@abv.bg, pr_yambol@abv.bg

• Община „Тунджа”
 Адрес: 8600 Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, стая 318
 За Маскарадния фестивал „Кукерландия” – Ямбол  - 2015
 Факс: 046/661575
 E-mail: contact@tundzha.net, kulturatundjalm@abv.bg

15. Денят за представяне на маскарадните групи в състезателното дефиле (7 или 8 март) и редът (часът) за явяването им се определят от организаторите. По изключение, денят и часът могат да бъдат съобразени с коректно обосновано предпочитание на отделни групи, предварително заявено в подадената заявка.

16. Програмата на фестивала и редът за явяването на групите в двата състезателни дни се публикуват на сайтовете на организаторите (7 дни преди началото на фестивала).

17. Редът (часът) за явяването на групите съдържа определена условност поради характера на фестивала и е за предварителна ориентация на участниците. Желателно е групите да имат готовност за включване в състезателното дефиле минимум 30 минути преди предварително указания час за явяване.

18. Журито на Маскарадния фестивал - Ямбол  - 2015 се състои от 7 (седем) членове, професионалисти в областта на етнографията, етнологията и фолклорното изкуство.

19. Журито оценява представянето на маскарадните групи и определя наградите в различните категории, веднага след приключването на конкурсната програма на втория състезателен ден на фестивала. Резултатите от класирането на групите се обявяват официално на следващия ден (9 март) на интернет сайтовете на организаторите.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА
  
1. Маскарадният фестивал „Кукерландия” – Ямбол  - 2015 се провежда в периода 5 - 8 март 2015 г. (по специална програма). Програмата се публикува на сайтовете на организаторите и се разпространява от медийните партньори.

2. Място за провеждането на фестивала: Градски парк на Ямбол.

3. Организатори на фестивала: Община Ямбол и Община „Тунджа”.

4. Състезателните дефилета за маскарадните групи от страната и за представянето на чуждестранните групи се провеждат в два дни - 7 март (събота) и 8 март (неделя) от 10:00 ч. в Градски парк на Ямбол - Централна алея.

5. Всички маскарадни групи (от страната и чужбина) участват с изпълнение (в извън конкурсната програма) и на втората сцена, разположена пред спортна зала „Диана” (Градски парк), веднага след представянето си в състезателното дефиле. Втората сцена дава възможност за допълнителна свободна изява на групите с цел удовлетворяване на нарасналия зрителски интерес.  

6. Маскарадните групи (български и чуждестранни), включени в програмата на първия състезателен ден - 7 март (събота), участват в Кукерското хоро от 09:30 ч. (старт и финал - Градски парк).

7. Организаторите осигуряват по една нощувка за българските участници  от населените места, отдалечени на разстояние над 300 км спрямо Ямбол - при условие: групата да не надвишава  50 души (нощувките над посочения брой са за сметка на участниците).

8. Организаторите осигуряват по три нощувки и храна за три дни за чуждестранните участници -  при условие: групата да не надвишава  30 души.

9. Разходите за транспорта на групите от страната и чужбина са за сметка на участниците.

10. Маскарадните групи (български и чуждестранни) не заплащат такси за участие.

11. Грамотите на наградените групи и дипломите за участие се изпращат по пощата на посочените в заявките адреси.
12. Паричните премии, придружаващи наградите на групите се превеждат по банковите сметки на институциите, чиито представители са групите.

13. Допълнителна информация за организацията на фестивала можете да получите на телефони: Община Ямбол – 046/681404; 0895599593; Община „Тунджа” – 046/684344; 0885982800 и на e-mail: tana_bogdanova@abv.bg, pr_yambol@abv.bg, contact@tundzha.net, kulturatundjalm@abv.bg.

14. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и излъчват програмите на участниците във фестивала (цялостно или фрагменти от тях) с цел реклама и архив на фестивала.
 
15. Финансирането на фестивала се осигурява от организаторите: Община Ямбол и Община „Тунджа”, и от спонсори на фестивала.


НАГРАДИ ЗА ЛАУРЕАТИТЕ НА ФЕСТИВАЛА

1. Маскарадният фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2015 е с конкурсен характер и от организаторите са предвидени придружаващи наградите парични премии.

2. Паричният награден фонд е в размер на 10000 (десет хиляди) лева.

3. Видове награди, които се присъждат:
• Награда на кмета на Община Ямбол - парична премия: 2000 (две хиляди) лева
• Награда на кмета на Община „Тунджа” - парична премия: 2000 (две хиляди) лева
• Първа, втора и трета награда за цялостно представяне на маскарадните групи, придружени от парични премии
• Награди за автентични маски, костюми и персонажи, придружени от парични премии
• Награди за поддържане на местната традиция, придружени от парични премии
• Грамоти за лауреатите и дипломи за участие на всички групи, включени в програмата на фестивала    


ОТ  ОРГАНИЗАТОРИТЕ

 
Copyright 2009 © Кукерландия. All rights reserved.