EN

User:
Потребител:
  Password:
Парола:
  Registration
Регистрация
КУКЕРЛАНДИЯ 2014

Награди

Програма

  НАЧАЛО > КУКЕРЛАНДИЯ 2014

ХV МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „КУКЕРЛАНДИЯ” ЯМБОЛ 2014

 

РЕГЛАМЕНТ

  

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА

1. Маскарадният фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2014 е Национален фестивал с международно участие. Фестивалът е с конкурсен характер и се организира от Община Ямбол и Община Тунджа.

2. Конкурсната програма на Маскарадния фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2014 се провежда в два дни - 8 март (събота) и 9 март (неделя) 2014 година. 

3. В Маскарадния фестивал могат да участват маскарадни групи от цялата страна (кукери, джамали, бабугери, старци, бразаи и други) и специално поканени маскарадни групи от чужбина.

4. Маскарадните групи от страната ще бъдат оценявани в различни категории: 
 • Кукерски групи;
 • Сурвакарски групи;
 • Смесени групи и други маскарадни групи.
5. Групите представят специфичната за техния регион (населено място) традиция на маскираните игри. Изпълнението включва характерните за местната обредна култура специфики: 
 • Словесен, музикален и пластичен диалект;
 • Типични персонажи;
 • Традиционни маски и облекло.
6. Времетраене на конкурсната програма на групите: 
 • В състезателното дефиле всяка група изпълнява програмата си (слово, танц и музика) в рамките до 10 минути;
 • Маскарадните групи представят свободно своята програма на втората сцена в рамките до 15 минути;
 • При явяването на по-голям от очаквания брой групи, организаторите си запазват правото да намалят времетраенето за участието на всички групи.
7. Групите от чужбина се представят в състезателното дефиле и на втората сцена, но не участват в конкурсната програма.8. Всички групи (български и чуждестранни), включени в първия ден на състезателното дефиле вземат участие в Кукерското хоро. 9. Маскарадните групи от страната участват с 10-минутни представяния в кварталите на град Ямбол по специален график. 

10. Численост на групите:

 • Групи от страната – допустим максимален брой: 50 души.
 • Групи от чужбина – допустим максимален брой: 30 души.
11. Критерии за оценка: 
 • Традиционност на представяния обичай;
 • Автентично облекло на участниците в групата, в т. ч. маски, атрибути, или тяхната вярна реконструкция;
 • Артистичност на изпълнението;
 • Степен на осъвременяване и импровизации, и близостта им до местната традиция.
12. Всички групи, желаещи да участват в Маскарадния фестивал - Ямбол 2014 попълват заявки за участие. 

13. Към заявката за участие групите прилагат кратка анотация на обичая и информация за създаването и дейността на групата.

14. Крайният срок за подаване на заявките е 14 февруари 2014 година. 

15. Заявки за участие могат да се изтеглят от сайтовете на Община Ямбол и община Тунджа или да се получат на място от организаторите.

16. Попълнените заявки могат да се изпратят в електронен вариант на имейлите на организаторите, по факс или на хартиен носител на посочените адреси: 
 • Община Ямбол
 8600 Ямбол, ул. „Георги Раковски” № 7, стая 404, За Маскарадния фестивал „Кукерландия” – Ямбол  2014;  факс: 046/662247;   e-mail: yambol@yambol.bg, tana_bogdanova@abv.bg 

 • Община Тунджа
8600 Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, стая 318, За Маскарадния  фестивал „Кукерландия” – Ямбол  2014; факс: 046/661575; e-mail: kulturatundjalm@abv.bg 

17. Денят за участие и редът за явяването на групите се определя от организаторите по реда на постъпването на заявките за участие.

18. Програмата на фестивала и редът за явяването на групите в двата състезателни дни се публикуват на сайтовете на организаторите (7 дни преди началото на фестивала).  

19. Редът за явяването съдържа определена условност поради характера на фестивала и е за предварителна ориентация на групите. Желателно е групите да имат готовност за участие в състезателното дефиле минимум 30 минути преди указания час за явяване.

20. Журито на Маскарадния фестивал - Ямбол 2014 се състои от 7 (седем) членове, професионалисти в областта на етнографията, етнологията и фолклорното изкуство. 

21. Журито оценява представянето на маскарадните групи и определя наградите в различните категории, веднага след приключването на конкурсната програма на втория състезателен ден на фестивала. Резултатите от класирането на групите се обявяват официално на следващия ден (10 март) на интернет сайтовете на организаторите.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА

1. Маскарадният фестивал „Кукерландия” – Ямбол  2014 се провежда в периода 5 - 9 март 2014 г. (по специална програма). Програмата се публикува на сайтовете на организаторите и се разпространява от медийните партньори. 

2. Организатори на фестивала: Община Ямбол и Община Тунджа.

3. В рамките на фестивала на 7 март (петък) се организира Детски кукерски празник, който няма конкурсен характер. Предоставя се възможност за изява на детски фолклорни и маскарадни групи от Ямболския регион. 

4. Състезателните дефилета за маскарадните групи от страната и за представянето на чуждестранните групи се провеждат в два дни - 8 март (събота) и 9 март (неделя) от 10:00 ч. на площадното пространство пред Община Ямбол.

5. Всички маскарадни групи (от страната и чужбина) участват с програма и на втората сцена, веднага след представянето си в състезателното дефиле. Втората сцена е разположена на пл. „Освобождение” и дава възможност за допълнителна свободна изява на групите с цел удовлетворяване на нарасналия зрителски интерес.  

6. Маскарадните групи (български и чуждестранни), включени в програмата на първия състезателен ден - 8 март, участват в Кукерското хоро от 09:30 ч. по централните улици на Ямбол (старт и финал - площадното пространство пред Община Ямбол). Групите от страната участват и с 10-минутни представяния по кварталите на града (по специален график) в двата дни на конкурсната програма (8 и 9 март).

7. Организаторите осигуряват по една нощувка за българските участници  от населените места, отдалечени на разстояние над 300 км спрямо Ямбол - при условие: групата да не надвишава 50 души (нощувките над посочения брой са за сметка на участниците). 

8. Разходите за транспорта на групите от страната и чужбина са за сметка на участниците.

9. Маскарадните групи (български и чуждестранни) не заплащат такси за участие. 

10. Грамотите на наградените групи и дипломите за участие се изпращат по пощата на посочените в заявките адреси, а паричните награди се превеждат по банкови сметки на институциите, чиито представители са групите.

11. Допълнителна информация за организацията на фестивала можете да получите на телефони: Община Ямбол – 046/681404; 0895599593; Община Тунджа – 046/684344; 0885982800 и на e-mail: yambol@yambol.bg, tana_bogdanova@abv.bg, kulturatundjalm@abv.bg. По въпроси, касаещи фото конкурса можете да се обърнете на телефони: 0897 919333 и 0878 932131 и на e-mail:kukerlandia@gmail.com. 

12. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и излъчват програмите на участниците във фестивала (цялостно или фрагменти от тях) с цел реклама и архив на фестивала.

13. Финансирането на фестивала се осигурява от организаторите: Община Ямбол и Община Тунджа и от спонсори на фестивала.

 

НАГРАДИ ЗА ЛАУРЕАТИТЕ НА ФЕСТИВАЛА


1. Маскарадният фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2014 е с конкурсен характер и от организаторите е предвиден награден фонд за участниците в състезателните дефилета.

2. Наградният фонд е в размер на 10000 (десет хиляди) лева. 

3. Видове награди, които се присъждат:

 · Награда на кмета на Община Ямбол - 2000 (две хиляди) лева;
 · 
Награда на кмета на Община Тунджа - 2000 (две хиляди) лева
;
 · 
Първа, втора и трета награда за цялостно представяне на маскарадните групи
;
 · 
Награди за автентични маски, костюми и персонажи
;
 · 
Поощрителни награди;

 · 
Грамоти и дипломи за участие на всички групи, включени в програмата на фестивала;


ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Заявка за участие в Маскараден фестивал Кукерландия 2014: Kukeri_2014_Zayavka.doc
 
Copyright 2009 © Кукерландия. All rights reserved.